BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Turkey Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16010101T000000 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0300 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221123T073341Z DESCRIPTION:WEBINAR BAĞLANTISI: https://us06web.zoom.us/j/83561963399\n \n Tüm şirketler operasyonlarını desteklemek için dış kaynaklı hizmet ler kullanmaktadır. Günümüzde işletmelerin karşılaştığı güvenl ik ihlallerinde giderek artan bir şekilde tedarikçilerinden kaynaklı ih laller öne çıkmaktadır.\n \nŞirketin siber güvenlik dayanıklılığ ının ve bilgi güvenliğinin sağlanması için şirket içinde uygulana n standartlar ve kontroller tedarikçi risk yönetiminde de benzer seviyed e uygulanmalıdır.\n \nBu etkinlikte tedarikçi BT risklerinin yönetilme siyle ilgili süreç\, teknoloji ve kaynak gereksinimleri perspektifinde p ratik bilgiler paylaşılacaktır. Ülkemizin tanınmış şirketlerini te msil eden panelistler kendi kurumlarında tedarikçi risklerini nasıl yö nettiklerini sizlerle paylaşacaktır.\n \nAyrıca webinara katılanlara s ürpriz hediyeler de verilecektir.\n \nHenüz Kayıt Olmadıysanız bu ba ğlantıdan kayıt olabilirsiniz: https://www.forcerta.com/webinar-trim/\n \nAjanda:\n1. Geride Kalanı Hacker’lar Kapar!\n2. Tedarikçi Risk Yön etimi Sürecinizin Etkinliği\n3. Tedarikçi Risklerinin Görünürlüğü ve Takibi\n4. SecurityScorecard ile Etkin ve Verimli Tedarikçi Risk Yön etimi\n \nKonuşmacılar:\nAyşim Niksarlı \, Forcerta\, Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri Dir ektörü\nFatih Bayındır \, Trendyol\, Security Engineer\nYavuz Özdemir \, Şişecam\, Siber Güvenlik Mimarı\nAyşin Gök \, Security Scorecard\, Sat ış ve İş Geliştirme Bölge Direktörü\n \n DTEND;TZID="Turkey Standard Time":20221208T120000 DTSTAMP:20221123T073341Z DTSTART;TZID="Turkey Standard Time":20221208T110000 LAST-MODIFIED:20221123T073341Z LOCATION:https://us06web.zoom.us/j/83561963399 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:WEBINAR - Zincirin En Zayıf Halkası Tedarikçileri niz Olmasın TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005069ECA61FFFD801000000000000000 010000000F1712CB154B13E4CA81384A4ADBFA994 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

WEBINAR BAĞLANTISI: https://us06web.zoom.us/j/8356196339 9

 \;

Tüm şirketler operasyonlarını desteklemek için dış kaynaklı hizmetler kullanmaktadır. Günümüzde işletmelerin karşılaş tığı güvenlik ihla llerinde giderek artan bir şekilde < span class=SpellE>tedarikçilerinden kaynaklı ihlaller öne çıkmaktadır.

< o:p> \;

Şirketin siber güvenlik dayanıklılığının ve bilgi güvenliğinin sağlanm ası için şirket içinde uygulanan standartlar ve kontroller tedarikçi risk yönetimi nde de benzer seviyede uygulanmalıdır.

 \;

Bu etkinlikte tedarikçi BT risklerinin yönetilmesiyle ilgili süreç\, teknoloji ve kaynak gereksinimleri perspektifinde pratik bilgiler paylaşılacaktır. Ülkemizin tanınmış şirketlerini temsil eden panelistler kendi kurumlarında tedarikçi risklerini nasıl yönettiklerini sizlerle paylaşacaktır.

 \;

Ayrıca webinara katılanlara sürpriz hediyeler de verilecektir.

 \;

Henüz Kayıt Olmadıysanız bu bağlantıdan kayıt olabilirsiniz: https://www.forcerta.com/webinar-trim/

 \;

Ajanda:

1. Geride Kalanı Hacker’\;lar Kapar!

2. Tedarikçi Risk Yön etimi Sürecinizin Etkinliği

3. Tedarikçi< /span> Risklerinin Görünür lüğü ve Takibi

4. SecurityScorecard ile Etkin ve Verimli Tedarikçi Risk Yönetimi

&n bsp\;

Konuşmacılar :

Ayşim Niksarlı\, Forcerta\, Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri Direktörü

Fatih Bay ındır\, Trendyol\, Se curity Engineer

Yavuz Özdemir\, Şişecam\, Siber Güvenlik Mim arı

< a href="https://www.linkedin.com/in/aysingok/">Ayşin Gök< /span>\, Security Scorecard\, Satış ve İş Geliştirme Bölge Direktörü

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR