Statik Kod Güvenliği Analizi ürünü “Coverity” (Static Application Security Testing – SAST) Açık Kaynak Kod Analizi ürünü “Blackduck” (Software Composition Analysis SCA) Etkileşimli Kod Güvenliği Analizi ürünü “Seeker” (Interatctive Application Security Testing – IAST) Dinamik Kod Güvenliği Analizi ürünü “WhiteHat Security” (Dynamic Application Security Testing – DAST) Fuzz Testing Çözümü “Defensics” Uygulama Güvenlik Orkestrasyon ve Korolasyon (ASOC: App Security Orchestration & Correlation) “CodeDX” Intelligent Orchestration, DevSecOps Çözümü

Sysnopsys - Güvenli Kod Geliştirme - Türkiye Temsilcisi

Statik Kod Güvenliği Analizi ürünü “Coverity” (Static Application Security Testing – SAST)
Açık Kaynak Kod Analizi ürünü “Blackduck” (Software Composition Analysis SCA)
Etkileşimli Kod Güvenliği Analizi ürünü “Seeker” (Interatctive Application Security Testing – IAST)
Dinamik Kod Güvenliği Analizi ürünü “WhiteHat Security” (Dynamic Application Security Testing – DAST)
Fuzz Testing Çözümü “Defensics”
Uygulama Güvenlik Orkestrasyon ve Korolasyon (ASOC: App Security Orchestration & Correlation) “CodeDX”
Intelligent Orchestration, DevSecOps Çözümü

Leave A Comment