Profesyonel Hizmetler

Finans, telekom ve IT sektörlerinde geniş bilgi ve tecrübeye sahip uzman kadromuzla; müşterilerimizin risklerini azaltmak ve çevikliğini artırmak için danışmanlık, yönetilen hizmetler, stratejik dış kaynak kullanımı gibi profesyonel hizmetler sunmaktayız.

Kurumsal şirketler güncel tehditlere karşı siber güvenlik dayanıklılıklarını arttırmak ve yapılarını güçlendirmek üzere yatırımlar yapmakta ve çeşitli önlemler almaktalar. Ancak, birlikte çalıştıkları 3.Taraflar gerek bilgi güvenliği farkındalık seviyesi, gerekse ilgili kontrolleri tesis etme gücü nedeniyle zayıflığa sebep olabilmekteler. Bu gibi boşlukları doldurmak üzere;

Ülkemizdeki yasal mevzuatı ve güncel tehditleri dikkate alarak, 20 yılı aşkın sektör deneyimi olan kıdemli danışmanlarımızın liderliğinde, yetişmiş teknik uzmanlarımıza kurumların ihtiyacı olan 3. Taraf Risk Yönetimini uçtan uca gerçekleştirmek için Forcerta TRIM Hizmet paketlerini oluşturduk. Bu hizmet kapsamı genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir:

Özelleştirilmiş Risk Programları ile, 3. Tarafın seçiminden başlayarak, alınan hizmetin sonlanmasına kadar olan tüm süreçte, sağlanan hizmet içeriği de dikkate alınarak, gelişim ve iyileştirme noktaları tespit edilir. İyileştirme aksiyonlarının bir program dahilinde ele alınmasına yönelik stratejiler geliştirilir, Hizmetin merkezinde sürecin verimliliğini ve etkinliğini artıran otomasyon araçları yer alır. Bu araçlardan yararlanılarak, 3.Taraf riskleri bir saldırganın elde edebileceği dış görü ile sürekli sınanır ve skorlanır. Tüm süreç boyunca elde edilen girdiler değerlendirilir ve somut çıktılar üretilir.

Siber güvenlik, sadece bilgi güvenliği ekiplerinin değil; kurum içinde tüm çalışanların dahil olduğu paylaşılan bir sorumluluktur. Forcerta AWARE profesyonel hizmet paketimiz ile “Birey”den “Kurum”a kadar her katmanda bilgi güvenliği farkındalık ve olgunluk seviyesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Yıllık Bilgi Güvenliği Farkındalık Programı oluşturulur. Program kapsamında her aya ait farklı bir tema seçilerek bu temaya uygun eğitim içerikleri, bültenler, oltalama tatbikatları, posterler, ekran koruyucular, ip uçları kurumun kendi logo ve görselleriyle özelleştirilerek sunulur. Aylık raporlarla gelişim bireysel düzeyden, iş birimleri ve kurumsal düzeye kadar farklı seviyelerde ölçümlenir ve raporlanır.

Bu ölçümler gerek tamamlanan eğitimler, bu eğitimlerin sonrasındaki sınav başarıları ve oltalama tatbikat sonuçları dikkate alınarak skorlanır ve somut şekilde izlenmesi sağlanır.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Günümüz rekabetçi iş dünyasında kurumların hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri veriden bilgi üretebilme becerilerine bağlıdır.

İş operasyonlarının sürekliliği için “bilgi varlıkları”nın sınıflandırılıp, yetki seviyelerine göre güvenli erişimlerinin sağlanması hayati öneme sahiptir.

Forcerta DataG profesyonel hizmetimiz ile kurumlara tüm kurum bünyesindeki veri varlıklarının keşfedilerek, sınıflandırılması, veri süreçlerinin oluşturulması ve güvenli erişim sağlanabilmesi için uçtan uca çözüm sunmaktayız.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması kavramından yola çıkarak yasalaşmış ve dünyada birçok ülkede farklı şekillerde kanunlaşmış olan benzer yasalarla aynı amaç doğrultusunda kişisel verilerin belirlenen çerçevede işlenmesi, saklanması, silinmesi, imha edilmesi gibi koşullar içermektedir. 

KVKKPlus, Kanun’u bir bütün olarak ele alır, aşamalarla Veri’nin Kanun’a uygun olarak güvenli bir şekilde işlenmesini, saklanmasını ve paylaşılmasını sağlar, tüm hukuki gerekleri yerine getirir ve eğitimlerini sunar.

KVKKPlus, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, Hukuk, Veri, Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları boyutlarıyla bir bütün olarak ele alır.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın.