BLOG

Application Security Posture Management (ASPM)

Yayınlanma Tarihi

Eylül 19, 2023

Paylaş

ASPM Nedir? 

Dilimize, “Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi” olarak çevirebileceğimizi Application Security Posture Management (kısaca ASPM), yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca, geliştirmeden dağıtıma kadar güvenlik açıklarını tanımlamak, ilişkilendirmek ve önceliklendirmek üzere, çeşitli araçlardan gelen bulguların bir doğruluk kaynağında toplandığı, bütünsel bir uygulama güvenliği yaklaşımıdır.

ASPM çözümleri, sorun yorumlamayı, önceliklendirmeyi ve düzeltmeyi basitleştirmek için çeşitli kaynaklardan gelen verileri ilişkilendirir ve analiz eder. Ayrıca, güvenlik ilkelerini uygulamak için güvenlik araçlarını yönetir ve düzenler. ASPM ile güvenlik ekipleri, yazılım geliştirme ortamının tamamında güvenlik ve risk durumunun birleştirilmiş bir görünümünden yararlanarak uygulama güvenliği bulgularını merkezi olarak yönetebilir.

ASPM Neden Önemli?

Uygulamalar daha sofistike hale geldikçe, bunların güvenliği sağlamak için kullanılan uygulama güvenliği test araçlarının karmaşıklığı ve işletim maliyetleri, kuruluşlar için tam bir kabusa dönüşmektedir. Bu karmaşıklık, bütünsel ve tutarlı bir uygulama güvenliği risk duruşu ölçümünü de zorlaştırmaktadır.

ASPM araçları, ekiplere uygulama güvenliği programlarının tamamının bir yerden yönetimini sağlayarak, güvenlik ve geliştirme ekiplerinin daha iyi işbirliği ve nelerin test edildiğine, nelerin bulunduğuna ve nelerin düzeltildiğine dair birleştirilmiş bir görünüm sunarak  kolaylıklar sağlamaktadır.

ASPM Çözümü İçin Hangi Özellikler Gereklidir?

Etkili bir ASPM çözümünde temel özellikleri şöyle özetleyebiliriz:

Çeşitli uygulama güvenlği test araçlarının tümleştirilmesi: Bir ASPM çözümünün değer sağlaması için, geliştirme, dağıtım ve operasyon dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan bulgu çekebilmesi gerekir. Varolan bir geliştirme ortamında çalışabilme yeteneği, ASPM çözümlerinin uygulama güvenliği test programının etkinliğini yükseltebilmesi bakımından elzemdir. Bu, manuel ya da otomatik, çok çeşitli uygulama güvenliği test araçları, geliştirici araçları ve sorun izleyicilerle entegrasyon yeteneğini gerektirir. Yazılım varlıklarını, güvenlik bulgularını ve sorun takip sistemlerini eşleyen önemli veri kaynaklarına bağlantı, bir ASPM çözümünün, kuşbakışı olarak genel güvenlik duruşunu gösterebilmesi bakımından gereklidir.

Merkezi ilkeler: Ölçeklenebilir uygulama güvenliği iş akışlarını etkinleştirmek, ASPM çözümlerinin ekipler, projeler ve araçlar arasında güvenlik uygulamalarını standartlaştırması açısından hayati önem taşır. Bu, ASPM çözümlerinin test ve önceliklendirmeyi düzenleyen güvenlik ilkelerini merkezi olarak tanımlamalarını, zorlamalarını ve izlemelerini gerektirir. Ayrıca, bu güvenlik ilkelerinin kod olarak tanımlanması, güvenlik ve geliştirme ekiplerinin sorun değerlendirmesini, denetimleri, düzeltmeyi ve doğrulamayı işlem hatları içinde sorunsuz bir şekilde tümleştirmesini ve sürekli uyumluluğu sürdürmesini sağlar.

Önceliklendirme (Prioritization and Triage): Uygulama güvenliği yönetimindeki ilk engeli, “ilgili veri noktalarını birleştirme ve iş akışlarını standartlaştırma araçlarına sahip olmak” olarak tanımlayabiliriz. Ancak güvenlik ekiplerinin geliştirici üretkenliğini korumak için bu ASPM özelliklerinden de yararlanabilmeleri gerekir. Bir ASPM çözümü, araçlar arasında tekrarlayan sonuçları tekilleştirmeli ve risk ölçütleri için merkezi olarak tanımlanmış ilkelere dayanarak ekiplerin ilk önce ele alması gereken sorunların önceliklendirilmesine yardımcı olmalıdır. Bu risk ölçütleri, sorun önem derecesini, yazılım kritikliğini ve düzeltme için tanımlanmış SLA’ları içerebilir. Bu özelliklerle, geliştiriciler gereksiz yükseltmeleri ortadan kaldırabilir ve en önemli güvenlik çalışmalarına odaklanabilir.

Risk yönetimi: Bir ASPM çözümü, kuruluşun yazılım ayak izi genelinde risk duruşunun genel bir görünümünü sağlayabilmelidir. Güvenlik açığı bulunan yazılım bileşenlerinin ve uygulamalarının nerede olduğuna, sorun çözme durumuna ve politika ve uyumluluk ihlallerine ilişkin ayrıntılı bir döküm içermelidir. Güvenlik liderlerinin uygulamalarını denetlemek, kurumsal risklerini yazılım perspektifinden anlamak ve uygulama güvenliği programının etkinliği konusunda önemli temel performans göstergeleri (KPI) oluşturmak için bir ASPM çözümünden etkili bir şekilde yararlanabilmeleri gerekir.

Forcerta Size Nasıl Yardım Sağlayabilir?

Forcerta, müşterilerine, yetkili çözüm ortağı olduğu Synopsys firmasının kapsamlı bir ASPM çözümü olan, Software Risk Manager (SRM) ürününü sunmaktadır. Synopsys Software Risk Manager çözümünün müşterilerimize sağladığı bazı olanaklar aşağıda özetlenmiştir.

  • Uygulama Güvenlik testlerinin, Güvenlik ilkelerine dayalı olarak yürütülmesi. (Örneğin, yeni bir kod ilavesi yapıldığında veya mevcut bir kodda değişiklik yapıldığında, hangi testlerin yapılacağının belirlenmesi aktif edilmesi). 
  • ASPM çözümü ile bütünleşik Synopsys SAST ve SCA özelliği ve 135’in üzerinde çözüm ile bağlantılar.
  • Farklı Uygulama Güvenlik testi araçlarından gelen bulguların arasındaki korelasyonun bulunarak tekilleştirilmesi ve önceliklendirilmesi. Bulgu izleme mekanizmaları arasında iki yönlü senkronizasyon. Böylece, ekipler arasında araç konsolidasyonunu geliştirilir,  kaynak bulma ve operasyonlarınız basitleştirmek için farklı uygulama güvenliği test araçlarında kullanıcı deneyiminin birleştirilmesi.
  • Bir çok Uygulama Güvenlik Testi aracını, bir arayüzden, merkezi ilkelerle yönetebilmek ve merkezi raporlama. Böylece, temel uygulama güvenliği test işlevlerinin verimli bir şekilde dağıtımı, Yönetimi ve raporlanması için tek ve birleşik bir çözümle temel uygulama güvenliği testlerini optimizazyonu.
  • Normalleştirilmiş, tekilleştirilmiş ve önceliklendirilmiş güvenlik risklerinin eksiksiz bir resmini sağlamak için projeler, ekipler ve araçlar arasında güvenlik açığı raporlamasını ve yönetimini birleştirilmesi.
  • Güvenlik iş akışlarını mevcut geliştirici araç zincirleriyle tümleştirmek ve mevcut projeler ve derlemeler için hızlı ekleme sağlamak üzere geliştirme iş akışlarında AppSec entegrasyonunu ve orkestrasyonunu basitleştirilmesi.

Bir ASPM çözümü konusunda detaylı bilgi almak isterseniz Forcerta ile temas kurabilirsiniz.

Kaynaklar: