BLOG

Enerji Üretim ve Dağıtım Şirketleri Siber Güvenlik Risk İncelemesi 2024

Yayınlanma Tarihi

Haziran 14, 2024

Paylaş

Security Scorecard platformunu kullanarak Türkiye’de Enerji sektöründe Üretim ve Dağıtım alanında faaliyet gösteren toplam 20 şirketin siber güvenlik olgunluk düzeylerini inceledik. Elde ettiğimiz bulguları analiz ederek, bu şirketlerin siber güvenlik konusundaki olgunluk durumlarını ortaya koyan özet bir değerlendirme sunduk.

Security Scorecard Hakkında

Security Scorecard, kurumsal siber güvenliğin genel durumunu izleyen ve puanlayan bir platformdur. Özetle, bir hacker gözüyle şirketin ve tedarikçilerinin dijital ayak izlerinden siber güvenlik risklerini tespit ederek iyileştirme için aksiyonlar önerir.

Çalışmanın Kapsamı ve Bulgular

Bu çalışmaya dahil edilen kuruluşlar, sektörün öncüleri arasında yer almakta olup, siber güvenlik olgunluk düzeyleri bu özellikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Enerji sektöründe aktif faaliyet gösteren 20 şirketin siber güvenlik performansı, derinlemesine bir analizle incelenmiştir.

Sektörel ortalama güvenlik skoru, genel olarak sektörün sağlam bir güvenlik duruşuna işaret etmekle birlikte, belli başlı risk alanlarında iyileştirilmesi gereken noktaları da ortaya koymaktadır. Özellikle Uygulama Güvenliği ve Ağ Güvenliği hem Enerji Üretim hem de Enerji Dağıtım firmaları tarafında dikkat edilmesi, güçlendirilmesi gereken kritik alanlar olarak belirlenmiştir. Diğer yandan, yüksek performans gösteren alanlar sektördeki olgunluk seviyesini yansıtmaktadır. F skorunda olan 1 adet elektrik dağıtım firması tespit edilmiştir ve yapılan istatistiksel çalışmalarda F skoruna sahip firmaların diğerlerine göre 14 kat daha fazla güvenlik olayı yaşayabileceği raporlanmıştır.

Bu çerçevede, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin siber güvenlik stratejilerini sürekli olarak güncellemeleri ve özellikle zayıf olduğu tespit edilen alanlarda iyileştirmeler yapmaları önem arz etmektedir. Bu sayede, sektördeki siber güvenlik standartları yükseltilmiş ve müşterilerin güvenliği daha etkin bir şekilde korunmuş olacaktır.

Yukarda özetlerini paylaştığımız Enerji Sektörü Şirketleri Siber Güvenlik Risk Raporu’na erişmek isterseniz aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Formu göndermeniz sonrası rapora yönlendirileceksiniz.