BLOG

Otomotiv Sektörü Şirketleri Siber Güvenlik Risk İncelemesi 2024

Yayınlanma Tarihi

Mayıs 27, 2024

Paylaş

Security Scorecard platformunu kullanarak Türkiye’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 10 şirketin siber güvenlik olgunluk düzeylerini inceledik. Elde ettiğimiz bulguları analiz ederek, bu şirketlerin siber güvenlik konusundaki olgunluk durumlarını ortaya koyan özet bir değerlendirme sunduk.

Security Scorecard Hakkında

Security Scorecard, kurumsal siber güvenliğin genel durumunu izleyen ve puanlayan bir platformdur. Özetle, bir hacker gözüyle şirketin ve tedarikçilerinin dijital ayak izlerinden siber güvenlik risklerini tespit ederek iyileştirme için aksiyonlar önerir.

Çalışmanın Kapsamı ve Bulgular

Bu çalışmaya dahil edilen kuruluşlar, sektörün öncüleri arasında yer almakta olup, siber güvenlik olgunluk düzeyleri bu özellikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Otomotiv sektöründe aktif faaliyet gösteren 10 şirketin siber güvenlik performansı, derinlemesine bir analizle incelenmiştir. Sektörel ortalama güvenlik skoru, genel olarak sektörün sağlam bir güvenlik duruşuna işaret etmekle birlikte, belli başlı risk alanlarında iyileştirilmesi gereken noktaları da ortaya koymaktadır.

Kritik Güvenlik Alanları

Özellikle uygulama güvenliği ve ağ güvenliği dikkat edilmesi, güçlendirilmesi gereken kritik alanlar olarak belirlenmiştir. Diğer yandan, yüksek performans gösteren alanlar sektördeki olgunluk seviyesini yansıtmaktadır.

Bu çerçevede, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin siber güvenlik stratejilerini sürekli olarak güncellemeleri ve özellikle zayıf olduğu tespit edilen alanlarda iyileştirmeler yapmaları önem arz etmektedir. Bu sayede, sektördeki siber güvenlik standartları yükseltilmiş ve müşterilerin güvenliği daha etkin bir şekilde korunmuş olacaktır.

Otomotiv Sektörü Siber Risk Grafiği

Yukarda özetlerini paylaştığımız Otomotiv Sektörü Şirketleri Siber Güvenlik Risk Raporu’na erişmek isterseniz aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Formu göndermeniz sonrası rapora yönlendirileceksiniz.