BLOG

Statik Kod Analizi Nedir?

Yayınlanma Tarihi

Şubat 9, 2024

Paylaş

statik kod analizi nedir

Nedir?

Statik kod analizi, yazılım güvenliğinin temel taşlarından biridir ve güvenlik açıklarını tespit etmek için kaynak kodun incelenme sürecini ifade eder. Bu analiz yöntemi, derlenebilir durumdaki bir uygulama projesinin kaynak kodlarının incelenmesiyle güvenlik zafiyetlerinin önceden tespit edilmesine olanak tanır. Bu yazıda, statik kod analizinin ne olduğunu, avantajlarını, pentest (sızma testi) ile olan ilişkisini, bu süreçte kullanılan “source” ve “sink” kavramlarını ve statik kod analizinde kullanılabilecek Synopsys firmasının Coverity ürününü detaylı bir şekilde ele alacağız.

Statik Kod Analizinin Önemi

Statik kod analizi, yazılım geliştirme sürecinin erken aşamalarında güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılır. Bu analiz yöntemi, derlenmiş uygulamaların aksine, kaynak kodu doğrudan inceleyerek potansiyel güvenlik zafiyetlerini ortaya çıkarır. Bu sayede, açıkların daha düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde giderilmesi mümkün olur.

statik kod analizinin Önemi
statik kod analizi ne zaman yapılır

Statik Kod Analizi Ne Zaman Yapılır?

Statik kod analizi, yazılım testi başlamadan önce, geliştirme sürecinin erken aşamalarında gerçekleştirilir. DevOps uygulayan organizasyonlar için, statik kod analizi “Oluşturma” aşaması sırasında yer alır ve otomatik bir geri bildirim döngüsü oluşturarak, geliştiricilerin kodlarındaki problemleri erken fark etmelerini sağlar.

Statik Kod Analizi ve Pentest İlişkisi

Statik kod analizi ve dinamik pentest, birbirlerinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak kabul edilir. Her iki test yöntemi de güvenlik seviyesini artırmak için birlikte kullanılmalıdır. Dinamik pentestler, bir uygulamanın çalışma zamanı sırasında karşılaşabileceği güvenlik zafiyetlerini tespit ederken, statik kod analizi, uygulamanın kaynak kodunda potansiyel güvenlik açıklarını ortaya çıkarır.

statik kod analizi ve pentest İlişkisi
statik analiz ile dinamik analiz arasındaki fark

Statik Analiz ile Dinamik Analiz Arasındaki Fark

Her iki analiz türü de hataları tespit eder, ancak bunları geliştirme yaşam döngüsünün farklı noktalarında bulurlar. Statik analiz, program çalıştırılmadan önce (örneğin, kodlama ve birim testi arasında) hataları tespit ederken, dinamik kod analizi, program çalıştırıldıktan sonra (örneğin, birim testi sırasında) hataları belirler.

Statik Kod Analizinin Avantajları

 • Erken Tespit: Statik kod analizi, yazılım geliştirme sürecinin erken aşamalarında güvenlik açıklarının tespit edilmesine olanak tanır.
 • Kapsamlı İnceleme: Tüm kaynak kodun detaylı bir şekilde incelenmesiyle, dinamik pentestler sırasında gözden kaçabilecek açıklar tespit edilebilir.
 • Maliyet Etkinliği: Açıkların erken tespit edilmesi, düzeltme maliyetlerinin azalmasına katkı sağlar.
 • Geliştirme Uygunsuzluklarının Tespiti: Hardcoded erişim bilgileri, yetersiz hata ele alma kodları gibi güvenlik açıklarına yol açabilecek geliştirme uygunsuzlukları statik kod analiziyle belirlenebilir.
statik kod analizinin avantajları
source ve sink kavramları

Source ve Sink Kavramları

Statik kod analizinde “source” (kaynak) ve “sink” (hedef) kavramları, güvenlik açıklarının tespit edilmesinde kritik öneme sahiptir. “Source”, uygulamaya giren verinin başlangıç noktasını; “sink” ise bu verinin ulaştığı veya işlendiği son noktayı ifade eder. Statik kod analizi araçları, verinin uygulama içindeki akışını bu iki nokta arasında izleyerek, validasyon kontrolü olmadan işlenip işlenmediğini kontrol eder.

Statik kod analizi, yazılım güvenliğini sağlamanın vazgeçilmez yöntemlerinden biridir. Yazılım geliştirme sürecinin erken aşamalarında güvenlik açıklarının tespit edilmesini sağladığından dolayı güvenli yazılım geliştirme pratiğinin önemli bir parçasıdır. Dinamik pentest ile birlikte kullanıldığında, uygulamaların güvenliğini artırmak için kapsamlı bir yaklaşım sunar. Bu nedenle, güvenlik odaklı yazılım geliştirme süreçlerinde statik kod analizine önem vermek, açıkların erken tespiti ve düşük maliyetle giderilmesi açısından büyük önem taşır.

Statik Kod Analizi Teknikleri

Statik kaynak kodunu potansiyel güvenlik açıkları için analiz etmek için birçok teknik mevcuttur. Bu teknikler genellikle derleyici teknolojilerinden türetilmiştir ve bir çözümde birleştirilebilir:

 • Veri Akış Analizi: Yazılımın statik bir durumdayken veri hakkında çalışma zamanı (dinamik) bilgilerini toplamak için kullanılır.
 • Leke Analizi (Taint Analysis): Kullanıcı kontrolündeki girdilerle ‘lekenmiş’ değişkenleri tanımlamaya ve olası güvenlik açıklarına yol açabilecek ‘batık’ fonksiyonlara bu değişkenlerin izini sürmeye çalışır.
 • Lexical Analysis: Kaynak kodu sözdizimini bilgi ‘jetonlarına’ dönüştürerek kaynak kodu soyutlamaya ve manipüle etmeyi daha kolay hale getirmeye çalışır.
Bir Dönüşüm Hikayesi

Statik Kod Analizinin Güçlü ve Zayıf Yönleri

Güçlü Yönleri:

 • İyi Ölçeklenir
 • Otomatik olarak yüksek güvenle bulunabilen sorunlar için mükemmeldir (örneğin, buffer taşmaları, SQL Enjeksiyon Hataları vb.)

Zayıf Yönleri:

 • Birçok güvenlik açığı türü otomatik olarak bulunmakta zordur (örneğin, kimlik doğrulama sorunları, erişim kontrol sorunları, kriptografinin güvensiz kullanımı vb.)
 • Yüksek sayıda yanlış pozitif
 • Yapılandırma sorunlarını sıklıkla bulamaz

Statik Kod Analiz Araçlarının Seçimi

Bir statik kod analiz aracı seçerken dikkate alınması gereken önemli kriterler şunlardır:

 • Desteklenen Programlama Dili: Aracın kullanılan programlama diliyle uyumlu olması gerekir.
 • Tespit Edebileceği Güvenlik Açıkları Türleri: Örneğin OWASP Top Ten gibi güvenlik açıkları.
 • Kaynak Setinin Tam Olarak İnşa Edilebilir Olması Gerekip Gerekmeme Durumu
 • Geliştiricinin IDE’sine Entegre Edilebilirliği
 • Araç Lisansı Maliyeti
 • Nesne Yönelimli Programlamayı (OOP) Destekleyip Desteklemediği

 

Geliştirme Sürecinde Statik Kod Analizinin Entegrasyonu: Statik kod analizi araçlarının Geliştirme Ortamına (IDE) entegrasyonunun önemi ve geliştiricilere sağladığı anında geri bildirim.

False Pozitifler ve False Negatiflerle Başa Çıkma: Yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçların analizi ve bu sonuçların etkili bir şekilde yönetilmesi.

Modern Geliştirme Ortamlarında Statik Kod Analizi: Mikro hizmetler, konteynerler ve bulut tabanlı geliştirme gibi modern yazılım geliştirme paradigmalarda statik kod analizinin rolü.

Güvenlik Odaklı Kod İncelemeleri: Statik kod analizi araçlarının, kod incelemeleri sürecinde güvenlik odaklı yaklaşımların bir parçası olarak nasıl kullanılabileceği.

DevOps ve Agile Geliştirme Süreçlerinde Statik Kod Analizi: DevOps ve Agile metodolojilerinde statik kod analiz araçlarının entegrasyonu ve bu entegrasyonun sürekli entegrasyon/teslimat (CI/CD) pipeline’larına etkisi.

synopsys

Coverity (Statik Kod Analiz Aracı)

synopsys coverity

Coverity’nin sunduğu statik kod analizi çözümü, yazılım geliştirme döngüsünün bir parçası olarak güvenliği entegre etme konusunda firmalara büyük kolaylıklar sağlar. Bu ürün, aşağıdaki özellikleri ile öne çıkar:

 • Yüksek Tespit Oranı: Coverity, karmaşık güvenlik açıklarını ve hata modellerini tespit edebilecek gelişmiş analiz tekniklerine sahiptir. Bu sayede, geliştirme sürecinin erken aşamalarında bile derinlemesine bir güvenlik incelemesi sağlar.
 • Entegrasyon Kolaylığı: Yazılım geliştirme araçları ve CI/CD (Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım) pipeline’ları ile kolayca entegre edilebilir. Bu, güvenlik ve kalite kontrolünün sürekli bir parçası haline gelmesini sağlar.
 • Geliştirici Dostu: Coverity, bulguları anlaşılır ve yönetilebilir bir şekilde sunar. Geliştiricilere, açıkların düzeltilmesi için pratik çözüm önerileri sağlar. Bu özellik, güvenlik açıklarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesine olanak tanır.
 • Kapsamlı Dil Desteği: Çeşitli programlama dillerini destekler, bu da onu çoklu platform ve dil kullanılan projeler için ideal bir çözüm haline getirir.

 

Statik kod analizi, yazılım geliştirme sürecinde kritik bir güvenlik kontrolü sağlayarak, geliştiricilere kaynak kodlarındaki olası güvenlik açıklarını ve hataları otomatik olarak tespit etme imkanı sunar. Synopsys’in Coverity ürünü, bu alanda öne çıkan araçlardan biridir ve bir dizi avantaj sunarak, yazılımın güvenlik ve kalitesini artırmaya yardımcı olur. Coverity’nin sunduğu avantajları detaylı bir şekilde inceleyelim:

Yüksek Doğruluk ve Azalan Yanlış Pozitifler

Coverity, gelişmiş analiz teknikleri kullanarak, güvenlik açıklarını ve hataları yüksek bir doğrulukla tespit edebilir. Bu, geliştiricilerin yanlış pozitiflerle zaman kaybetmeden, gerçekten önemli olan güvenlik zafiyetlerine odaklanmalarını sağlar. Bu özellik, özellikle büyük ve karmaşık yazılım projelerinde, güvenlik incelemelerinin verimliliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırır.

Entegre Geliştirme Ortamı Desteği

Coverity, popüler entegre geliştirme ortamları (IDE’ler) ile entegrasyon sunar, bu da geliştiricilere kodlarını yazarken anında geri bildirim sağlar. Bu özelliğiyle, güvenlik açıklarının ve hataların, daha yazılım geliştirme sürecinin erken aşamalarında tespit edilip düzeltilmesine olanak tanır. Bu da, geliştirme sürecinin sonraki aşamalarında daha fazla zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

Geniş Dil Desteği

Coverity, geniş bir programlama dili yelpazesini destekler, bu da onu çeşitli yazılım geliştirme projeleri için uygun bir araç haline getirir. C/C++, Java, C#, JavaScript ve daha fazlası gibi dillerde yazılmış uygulamalar için kapsamlı bir analiz sağlayarak, çok dilli projelerde güvenliği sağlamada etkili bir çözümdür.

Derinlemesine Güvenlik Analizi

Coverity, Taint Analysis ve Data Flow Analysis gibi teknikler kullanarak, derinlemesine güvenlik analizi yapar. Bu, geliştiricilerin ve güvenlik analistlerinin, uygulama boyunca verilerin nasıl aktığını ve potansiyel güvenlik açıklarının nerede oluşabileceğini anlamalarına yardımcı olur. Bu tür analizler, özellikle SQL enjeksiyonu ve Cross-Site Scripting (XSS) gibi yaygın güvenlik açıklarının önlenmesinde değerlidir.

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat (CI/CD) ile Uyumluluk

Coverity, CI/CD pipeline’larına kolayca entegre edilebilir, bu da güvenlik analizinin yazılım geliştirme sürecinin doğal bir parçası haline gelmesini sağlar. Bu entegrasyon, güvenlik açıklarının sürekli olarak tespit edilip düzeltilmesine olanak tanır ve yazılımın daha hızlı ve güvenli bir şekilde piyasaya sürülmesine katkıda bulunur.

Genel Değerlendirme

Coverity, yüksek doğruluk oranı, entegre geliştirme ortamı desteği, geniş dil desteği, derinlemesine güvenlik analizi ve CI/CD ile uyumluluğu sayesinde, yazılım geliştirme projelerinde güvenliği sağlamak için güçlü ve etkili bir araçtır. Bu avantajlar, geliştiricilere ve güvenlik profesyonellerine, yazılımın daha güvenli ve daha kaliteli olmasını sağlamada önemli bir destek sunar.