BLOG

Türkiye Yazılım Sektörü Siber Güvenlik Risk İncelemesi (Kasım 2023)

Yayınlanma Tarihi

Kasım 22, 2023

Paylaş

Bu çalışmada, Security Scorecard platformunu kullanarak, Türkiye’de faaliyet gösteren 8
teknoloji yazılım şirketinin siber güvenlik olgunluk düzeylerini inceledik. Elde ettiğimiz
detaylı bulguları analiz ederek, ülkemiz yazılım sektörünün siber güvenlik konusundaki genel
hazırlık durumlarını ortaya koyan özet bir değerlendirme oluşturduk.
Forcerta olarak, Türkiye temsilcisi olduğumuz Security Scorecard, kurumsal siber güvenliğin
genel durumunu izleyen ve puanlayan bir platformdur. Security Scorecard, özetle, bir hacker gözüyle kurumun ve tedarikçilerinin dijital ayak izlerinden, siber güvenlik risklerini tespit ederek iyileştirme için aksiyonlar önerir. Çalışmaya konu yazılım firmaları için seçilmiş olan şirketler, finansal ve dijital altyapıları
birbirine yakın, sektörlerinin öncü kuruluşlarıdır.

Günümüz iş dünyasında dijital dönüşüm, yazılım sektöründeki şirketlere yeni fırsatlar sunarken, bu gelişmeler siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Yazılım sektörü, teknolojiye bağımlılığı nedeniyle siber suçlular için çekici bir hedef haline gelmekte, bu da siber güvenlik önlemlerinin daha da önem kazanmasına yol açmaktadır. 

Türkiye’deki Yazılım Şirketlerinin Siber Güvenlik Risk Analizi

Bu raporumuzda, Türkiye’deki 8 önde gelen teknoloji yazılım şirketinin siber güvenlik olgunluk düzeylerini inceledik. Security Scorecard platformunu kullanarak elde ettiğimiz verileri analiz ederek, bu şirketlerin siber güvenlik konusundaki genel hazır olma durumlarını değerlendirdik.

Bulgular ve Gözlemler

Çalışmamız, Türkiye’deki yazılım şirketlerinin siber güvenlik konusunda çeşitli alanlarda gelişme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu alanlar arasında ağ güvenliği, yamalama sıklığı ve uç nokta güvenliği öne çıkmaktadır. Şirketlerin bu konulardaki performansları arasındaki farklılıklar, sektörün genelinde siber güvenlik stratejilerinin ve uygulamalarının daha da geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Yazılım Sektörü Siber Güvenlik Risk Haritası

Türkiye’deki yazılım sektörü, hızla büyüyen bir yapıya sahip olup, bu büyüme sürecinde siber güvenlik önlemlerini de buna uygun şekilde geliştirmesi gerekmektedir. Bu rapor, sektördeki firmaların siber güvenlik durumlarını kapsamlı bir şekilde analiz ederek, iyileştirme için gereken alanlara ışık tutmaktadır.

Kurumunuzun ve kurumunuza ürün ve hizmet sağlayan 3.tarafların siber güvenlik risklerini yönetmek istiyorsanız, formumuzu doldurarak Forcera TRiM hizmetimizle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Raporu İndirin ve Siber Güvenlik Risklerinizi Öğrenin

Türkiye Yazılım Sektörü Siber Güvenlik Risk Raporunu indirin: Şirketiniz ve sektörünüzle ilgili siber güvenlik risklerinizi öğrenmek ve yaptığımız “Yazılım Sektörü Siber Güvenlik Risk Raporu”na, aşağıdaki formu doldurarak erişebilirsiniz.