BLOG

Uygulama Güvenliği Orkestrasyonu ve Korelasyonu (ASOC)

Yayınlanma Tarihi

Ağustos 17, 2022

Paylaş

Uygulama Güvenliği Düzenleme ve Korelasyon (ASOC – Application Security Orchestration and Correlation), iş akışı otomasyonu aracılığıyla güvenlik açığı testlerini ve düzeltmesini kolaylaştırmaya yardımcı olan bir uygulama güvenliği (AppSec) çözümü kategorisidir. ASOC çözümleri, çeşitli AppSec kaynaklarından (SAST, DAST ve IAST araçları gibi) veri toplar ve bunları tek bir veritabanında birleştirir. ASOC çözümleri daha sonra kritik iyileştirme çabalarına öncelik vererek bu bulguları ilişkilendirir. Sonuç, güvenlik ekiplerinin AppSec etkinliklerini bilinçli ve verimli bir şekilde kolaylaştırmalarını sağlar.

ASOC’un faydaları nelerdir?

ASOC’un en dikkate değer yararı, DevSecOps verimliliğini artırmada oynadığı  roldür. Çevik geliştirme daha yüksek hızlar ve daha fazla araç gerektirdiğinden, kaynakların ve iyileştirme faaliyetlerinin yeterli yönetimi güvenlik ekipleri için büyük zorluklar oluşturmaktadır. ASOC, bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır. Daha spesifik olarak, ASOC güvenlik çabalarına çeşitli şekillerde fayda sağlar:

Geliştirilmiş kaynak tahsisi:

ASOC’u bir geliştirme ortamına dahil etmek, mevcut uygulamaları engellemeden kritik düzeltme önceliklendirme bilgileri sağlar. AppSec araçları, bazıları kod düzeltmelerine ihtiyaç duymayan “yanlış pozitif” (false positive) olabilecek çok sayıda güvenlik açığını ortaya çıkarır. Bu, gerçekten dikkat edilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için değerlendirme gerektiren tanımlanmış sorunların aşırı yüklenmesine yol açar. Bir ASOC çözümü, bulguların kritik önceliklendirilmesini sağlayarak kaynak ve maliyet tasarrufu sağlar.

Merkezi güvenlik açığı yönetimi:

Bir geliştirme ortamında kullanılan her AppSec aracı, bir kuruluşun uygulamalarının güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynasa da, hepsi farklı biçimlerde sonuçlar sağlar. Ayrıca, birden fazla araç aynı sorunu bulabilir. Tüm AppSec araçlarından elde edilen sonuçları ayıklama çabaları zaman alıcıdır ve geliştirmeyi yavaşlatır. Bir ASOC çözümüyle, birden çok AppSec aracından ve el ile testten elde edilen analiz sonuçları toplanır, farklı araçlar tarafından tanımlanan aynı sorunlar tekilleştirilir ve kalan tüm sonuçlar otomatik olarak tek bir merkezi hub’da ilişkilendirilir ve önceliklendirilir.

Riskin daha iyi anlaşılması:

ASOC çözümleri, CISO’ların ve geliştirme liderlerinin uygulama portföylerindeki en yüksek riskli projeleri hızlı bir şekilde belirlemelerini sağlar. Ayrıca, ekiplerin zaman içinde güvenlik açığı yönetimi ve AppSec etkinliklerini ne kadar iyi gerçekleştirdiğini gösteren ölçümler de sağlar. Ekipler bu ölçümleri kullanarak uygulamalarının güvenliğini sağlamada ne kadar iyi veya ne kadar kötü performans gösterdiklerini anlayabilir ve buna göre ayarlamalar yapabilir. 

Sürekli ve otomatik tarama:

Manuel tarama uygulamaları yerine, ASOC çözümleri, bir kuruluşun kullandığı tüm güvenlik araçları için otomatik taramalar zamanlamanın bir yolunu sunar. Aletin frekans ve özel eylemlerinin tümü bir ASOC çözümü içinde tanımlanabilir ve ayarlanabilir. Bu, parça parça veya bireysel tarama etkinliklerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Otomatik AppSec süreçleri:

ASOC çözümleri, önceden belirlenmiş ekipler arası iş akışlarının kolayca kurulmasını ve otomatikleştirilmesini sağlar. Güvenlik mühendisleri ve geliştiriciler arasındaki iletişime güvenmek yerine, her iki ekip de üzerinde anlaşmaya varılan süreçlerinin dışında kalan bir şey olduğunda bilgilendirilir.

ASOC, AppSec ve CI/CD arasındaki boşluğu nasıl kapatabilir?

Yaygın bir AppSec sorunu, güvenlik açığı yönetimi ile sürekli tümleştirme/sürekli geliştirme (CI/CD) işlem ardışık düzenleri (pipeline) arasındaki ayrımdır. ASOC çözümleri, birden fazla kaynaktan gelen entegre test sonuçlarını tek bir araçta birleştirerek, bulguları ilişkilendirerek ve yüksek riskli güvenlik açıklarına öncelik vererek bu boşluğu kapatmaya yardımcı olabilir. Bu, geliştiricilerin geliştirme hızını engellemeden bir CI/CD işlem ardışık düzeni içindeki güvenliği düzenlemesine olanak tanır.

ASOC, AppSec’in geleceği için ne anlama geliyor?

Güvenlik ekiplerine olan talepler artmaya devam ettikçe, ASOC şüphesiz güvenlik ve geliştirme ekiplerinin karşılaştığı aşırı güvenlik açığı yükünü hafifletmeye yardımcı olmak için giderek daha kritik bir rol oynayacaktır. Mevcut işlem ardışık düzeninde sürekli ve otomatik tarama sunan ASOC çözümleri, bir kuruluşta kullanılan tüm araçlarda otomatik taramaları zamanlamak için tek bir kaynak sağlar. AppSec’in gelecekteki durumu, ASOC’yi tek bir gerçek kaynağı olarak benimsemeye ve AppSec portföylerini etkili ve verimli bir şekilde yönetmek için kullanmaya doğru ilerleyen kullanımları içerecektir.

Synopsys size nasıl yardımcı olabilir?

Synopsys Intelligent Orchestration / Akıllı Orkestrasyon

Akıllı Orkestrasyon (Intelligent Orchestration), doğru testleri doğru zamanda gerçekleştirmenizi ve doğru kişilere doğru sonuçları sunmanızı sağlar. Tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca güvenlik testini otomatikleştiren özelleştirilmiş AppSec işlem ardışık düzeni sağlar. Doğru güvenlik araçlarını otomatik olarak çalıştırır veya kod değişikliklerinin ne kadar önemli olduğuna, toplam risk puanına ve bir şirketin kendi güvenlik ilkelerine bağlı olarak el ile test etkinliklerini tetikler.

Synopsys Code Dx

Code Dx , otomasyonun gücüyle güvenlik veya hızdan ödün vermeden yeniliklerin ön saflarında yer almanıza yardımcı olan bir ASOC çözümüdür.

Uygulama güvenliği testini tüm geliştirme işlem ardışık düzeninde ölçeklenebilir, tekrarlanabilir ve otomatik bir şekilde merkezileştirme ve uyumlu hale getirme olanağı sunar. Code DX sonuçları toplar, ilişkilendirir ve ardından önceliklendirir.

Code Dx Korelasyon Motoru, güvenlik açıklarınızı daha etkili bir şekilde yönetmek için tüm AppSec tarama araçlarınızdan (statik ve dinamik, ticari ve açık kaynak) elde edilen sonuçları tek bir konsoldan birleştirerek, tekilleştirerek ve ilişkilendirerek sorunları düzeltmek için harcanan zamanı azaltır.

Önceliklendirilmiş sonuçlar ve düzeltmeyi izleme yeteneği sayesinde ekipler sorumlu tutulur ve kilit paydaşlar kuruluşun güvenlik görevlerini ne kadar iyi yerine getirdiğini kolayca anlayabilir.