Blog

Uygulama güvenlik testi

Yazılım Malzeme Listesi Nedir?

Yazılım Malzeme Listesi (İng. SBOM – Software Bill of Materials), bir kod tabanında bulunan tüm açık kaynak ve üçüncü taraf bileşenlerin listesidir. Yazılım Malzeme Listesi, açık kaynak kullanımı durumunda, güvenlik, lisans ve operasyonel risklere hızlı bir şekilde yanıt verebilmenizi sağlar. SBOM ayrıca bu bileşenlerin lisanslarını, kod tabanında kullanılan bileşenlerin sürümlerini ve düzeltme yamalarının durumlarını, güvenlik ekiplerinin ilişkili güvenlik veya lisans risklerini hızlı bir...

CVE-2022-22963 ve Spring4Shell

Java Spring Framework için iki kritik zaafiyet duyuruldu. Synopsys Black Duck Knowledge Base içinde BDSA-2022-0850 numarasıyla takip edilen birinci zafiyete (CVE-2022-22963) çözüm için Black Duck üzerinde bir güncelleme yolu tanımlandı. İkinci zafiyet Spring4Shell, belirli koşullar altında saldırganın uzaktan komut çalıştırmasına imkan veriyor. Bunun için henüz bir CVE tanımlanmış değil, ancak Synopsys Siber Güvenlik Araştırma ekibi zafiyet üzerinde aktif olarak çalışıyor, yakında detaylı bir...

Forcerta, Synopsys ile Ölçeklenebilir Uygulama Güvenliği Çözümleri Sunmak için İş Birliği Yapıyor (English version below)

İstanbul, 1 Temmuz 2022 – Orta ve büyük ölçekli kuruluşların risk ve çeviklik ihtiyaçlarını, yenilikçi teknolojiler, ürünler ve danışmanlık hizmetleri ile karşılayan BT çözümleri sağlayıcısı Forcerta, yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) içinde iş risklerini birlikte en aza indirmek için Synopsys Software Integrity Group ile stratejik bir iş ortaklığı kurduğunu duyurdu.

Modern İşletmede Risk ve Uyum Programlarını Bir Sonraki Seviyeye Taşımak (GRC)

Risk evreni büyüyor ve kuruluşların yönetmesi için giderek daha karmaşık hale geliyor. Organizasyonun içinden gelen tehditler, üçüncü taraf riskinin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) gibi yeni risk alanlarıyla birleştirilmektedir. Bu büyüyen risk ortamını karmaşıklaştıran, hızla değişen bir düzenleyici ortam, sürekli veri alımına duyulan ihtiyaç ve kurumsal performansı doğrulama gereksinimleridir. Günümüzde risk yönetimine modern bir yaklaşım, riskin sadece savunma açısından etkili bir...

Uygulama Güvenliği Orkestrasyonu ve Korelasyonu (ASOC)

Uygulama Güvenliği Düzenleme ve Korelasyon (ASOC - Application Security Orchestration and Correlation), iş akışı otomasyonu aracılığıyla güvenlik açığı testlerini ve düzeltmesini kolaylaştırmaya yardımcı olan bir uygulama güvenliği (AppSec) çözümü kategorisidir. ASOC çözümleri, çeşitli AppSec kaynaklarından (SAST, DAST ve IAST araçları gibi) veri toplar ve bunları tek bir veritabanında birleştirir.

Türkiye Sektörel Siber Güvenlik Risk İncelemesi 2022

Dijital dönüşüm, şirketlerin iş süreçlerinde verimlilik artışına ve müşterilerine daha hızlı hizmet ve ürün sunabilmelerine olanak sağlıyor. Öte yandan, artan atak yüzeyi ile birlikte şirketlerin siber güvenlik riskleri de artıyor.Global olarak siber suçların artışının şirketlere getirdiği maliyet 2021 yılı içinde 6.9 Milyar USD'ye ulaştı. Türkiye'deki şirketlerin de karşı karşıya kaldıkları siber tehditler sebebiyle, yaygın ve etkin siber güvenlik önlemleri almaları gerekiyor. Türkiye Sektörel Siber...